ياقوت حموي مي‌نويسد اوجان  (بستان آباد امروزي) شهركي است در آذربايجان و با تبريز ده فرسخ فاصله دارد. در راه ري واقع شده بازار و بارو دارد و خرابي در آن راه يافته است.
حمدالله مستوفي در نزهه القلوب مي‌نويسد: آن را بيژن بن گيو بن گودرز ساخت. غازان خان تجديد عمارتش كرد. از سنگ و گچ بارو كشيد و شهر اسلام خواند و دارالملك ساخت. هوايش سرد و آبش از كوه سهند جاري است حاصلش غله و بقولات بود. ميوه اوجان از اقليم چهارم است. از توابع ناحيت مهران رود شمرده اند. مردمش سفيد چهره و شافعي مذهب‌اند.خواجه رشيد الدين فضل الله همداني در تاريخ مبارك غازاني همه جا اوجان را شهر اسلام خوانده و درباره جشن بزرگ غازان خان در اوجان شرح جالبي آورده است. بعد از غازان نيز اين شهر همچنان آباد ماند و پايتخت ييلاقي بود و مراتع اطراف رودخانه اوجان اقامتگاه تابستاني اردو شمرده مي‌شد در كتاب حبيب السير غياث الدين بن همام الدين الحسيني معروف به خواند مير آمده است: در سال‌هاي بين 740 تا 806 هجري قمري ، حوادث مهمي در اوجان روي داد تا اين كه امير تيمور هنگام عزيمت به تبريز چند روز در قصر غازاني اوجان به استراحت پرداخت و علما و سادات و عرفاي تبريز در مجالس مباحثه در حضور وي شركت كردند در 823 هجري قمري قره يوسف تركمان، در اوجان از دنيا رفت. در 839 هجري قمري فرمانروايي آذربايجان از طرف شاهرخ به امير جهانشاه در اوجان واگذار شد.فرمانروايان تركمانان و صفويه مدت‌ها در قصر غازاني در اوجان مجالس عيش و نوش داشتند، اما در روزگار فرمانروايي بعدي اذربايجان، حوادث و جنگ‌هاي خونين متعددي اوجان را در معرض انهدام و ويراني قرار داد كه امروزه از آن آباداني و زيبايي فقط يك رودخانه و يك دهستان به نام اوجان در جغرافياي آذربايجان باقي مانده است.

اما امروزه بستان آباد كه در واقع همان اوجان سابق است داراي 3 بخش است كه همراه با روستاهاي تحت پوشش در زير آورده شده است


عباس شرقي

سهنداباد

اوجان شرقي

كوخالو

ايشكه دره

علي اباد

قره چمن

المالو

قره بابا

قزلجه

شيخ جعفر

قازان قوزان

ازومچي

ورگل

گلوجه سعيد

زرين قبا

دهناب

زگلوجه

حافظ

سيرسفلي

عين الدين

شنگل اباد

قراين

قرونا

اماميه

قره چاي حاج علي

نوشهر

گلهين

گرگر

خشندرق

يله قارشو

گوندوغدي

خليله ده

قره قيشه

منصوراباد

قوزلو

بنفشه درق

ابدار

گل قاسم

پيرلوجه

اقدره

كلغان

جداقيه

چيچكلو

مشگين جيق

خشگناب

چيني بلاغ

 

آلبوم خاطرات :زرین‌قبايي‌ها:  | لینک مستقيم |